Velká cena Československa  TOFA

návod Velká cena Československa (jpg)